Lähemalt ja suuremalt nägemiseks on vaja tugevamat läätse