Mõõtetulemus 68 protsenti

Mõõtetulemused, mis jäävad keskväärtusest ühe standardhälbega määratud vahemikku.