Betelgeuse

Betelgeuse

Punane ülihiid täht Betelgeuse asub meist vaid 200 p c kaugusel ning on üks vaheseid tähti, mille kujutist on võimalik otseselt vaadelda. Vasakul on Euroopa Lõunaobservatooriumi VLT teleskoobiga saadud pilt, paremal on Arizona infrapunase kiirguse teleskoopide süsteemi interferomeetriliste vaatluste alusel koostatud pilt.