Kass teleskoobiga

Oma aistingute alusel alusel kujundab vaatleja maailmast omaenda pildi.