Vaatlus ja videokaamera

Vaatlus ja videokaamera

Fundamentaalfüüsikas tuleb mõõtmisse suhtuda ettevaatlikult, sest pelgalt süsteemi vaatlemine võib uuritavat objekti muuta. Ka tavaelus tuleb tihti küsida, kas vaatleja kohalolek mõjutas sündmust või mitte?