Vaatlus ja videokaamera

Kas vaatleja olemasolu mõjutab vaatluse tulemust või mitte?