Laseroptiku töökoht

Lasereid kasutatakse füüsikas põhiliselt selleks,et mõjutada katseobjekte valgusega, millel on väga täpselt määratud omadused. Kui me ei saa olla vigade piires kindlad mõõteinstrumendis, siis ei saa me olla kindlad ka tulemustes.