Elektronmikroskoobiga TÜs pildistatud süsiniknanotorud

Skaneeriva elektronmikroskoobi pilt süsinik-nanotorudest.