Kass puhub

Selliselt kahe paberilehe vahele õhku puhudes tõmbuvad need kokku.