Einsteini erirelatiivsusartikkel

1905. aastal ilmus Albert Einsteini sulest neli kaasaegse füüsika arengusse oluliselt panustanud artiklit. Neis püstitas ta muuhulgas erirelatiivsusteooria alusprintsiibid. Pildil on kolmanda, erirelatiivsusteooriat kajastava artikli neljanda paragraafi väljavõte, milles kirjeldatakse relativistlikul kiirusel liikuva sfääri x telje sihilist lühenemist vaatleja taustsüsteemis.