Kass ja Ampère tsirkulatsiooniseadus

Loodusteaduslik meetod näeb ette sihipäraste vaatluste läbiviimist.