Kass ja  Ampère tsirkulatsiooniseadus

Kass ja Ampère tsirkulatsiooniseadus

Loodusteaduslik meetod näeb ette sihipäraste vaatluste läbiviimist.