Kass ja õhutakistus

Miks puuleht kukub aeglaselt, õun aga kiiresti?