Kiiruskaamera taatlemine

Kiirusradari taatlemine. Sinaka ekraaniga multimeetri ekraanilt paistab sageduslugem, mille põhjal võib oletada, et see radar mõõdab lähenevate objektide kiirust Doppleri efekti alusel.