Taatluskleebisega elektriarvesti

Et elektriarvestil on taatluskleeps, võib selle näite vigade piires usaldada. Lisaks on arvestil punast värvi plomm, mille rikkumata traatühendus tõendab, et seadeldist ei ole volituseta avatud.