$${E^e_\text{max} = \frac{mv^2}{2} = \frac{p^2}{2m}}$$