Kilogrammi etalon Eestis

Kilogrammi etalon Eesti metroloogia keskasutuses AS Metrosert. Selleks, et etalon püsiks võimalikult ühesugusena tuleb seda hoolikalt säilitada ja kasutada. Eriti täpseid massietalone hoiustatakse vaakumkeskkonnas.