Zener etalonpingeallikas

Eesti Metroloogia keskasutuse AS Metrosert kasutatavad alalispingeetalonid ja mõõtevahendid.