Radiaani definitsioon

Üks radiaan (1 rad) on kesknurk, millele vastava kaare pikkus võrdub ringjoone raadiusega. Mida rohkem radiaane nurgas on, seda suurema "tüki" see ringjoonest välja lõikab. Radiaani kasutamist soosib matemaatiline lihtsus – täispöördele vastab 2π radiaani, poolpöördele π radiaani. Ühtlasi lihtsustuvad trigonomeetrilised avaldised. Näiteks siinus- ja koosinusfunktsiooni faasivahe on π/2 radiaani.