Kass mõõdab suurt kala, parallaktiline viga

Kuidas viia läbi usaldusväärset mõõtmist?