Taskuarvuti statistikafunktsioonid

Taskuarvuti näib esmapilgul kirju nagu kosmosekapsli juhtpaneel. Näiteks võib suurte numbrinuppude all peidus olla mõni võimas statistiline funktsioon. Selle arvuti klahvide 4,5 ja 6 all on vastavalt aritmeetilise keskmise, dispersiooni ja standardhälbe funktsioonid.