Pythagorase teoreemi illustreerimiseks

Pythagorase teoreemi illustreerimiseks