Veemolekuli mudel

Vee molekulis on kaks vesiniku aatomit ning üks hapniku aatom, mida seob polaarne kovalentne side. See side on nii tugev, et molekul moodustab elektrilise dipooli.