Teepikkuse valem, abstraktne analüütiline mudel

Abstraktne analüütiline mudel, millega kirjeldada objekti asukohta kindlatel ajahetkedel.