Teepikkuse valem, abstraktne analüütiline mudel

Abstraktne analüütiline mudel: valem x = 20t lubab arvutada rongi asukoha igal ajahetkel t.