Hooke seadus, lineaarse regressiooni konstrueerimine, samm2

Katsepunktide ümber on joonistatud mõõtemääramatuse piirkonnad.