Hooke seadus, lineaarse regressiooni konstrueerimine, samm3

Läbi mõõtemääramatuse piirkondade on võimalik joonistada sirgjoon.