Traadikeerdude soledoinaalne magnetväli

Plaadist välja ulatuvat juhtmekimpu läbib elektrivool. Selle voolu magnetväljas asetuvad plaadile puistatud rauapuru kübemed ridadesse. Vooluga juhe mõjutab rauapuru magnetvälja vahendusel.