Võrdelise ja pöördvõrdelise sõltuvuse graafik

Võrdeline ja pöördvõrdeline sõltuvu.