Thermometer

Skalaarsetel suurustel on arvuline väärtus, kuid neil ei ole suunda.