Desargues teoreem

Desaurge`i teoreem on tõestatud mõttelises Eukleidilises ruumis, mille definitsioonid on ranged ning arutluskäigud absoluutsed. Meid ümbritseva loodusega on teoreemi seos kaudne.