Looded

Maa keskpunktile mõjub Kuu poolt gravitatsioonijõud $F_c$, Maa esiküljele (Kuu poolt vaadatuna) mõjuv jõud on veidi suurem, kui keskpunktile mõjuv jõud, Maa vastasküljele mõjuv jõud veidi väiksem.