Universumi paisumine ajas ehk mastaabiteguri muutumine ajas

Universumi paisumine ajas ehk mastaabiteguri muutumine ajas

Universumi paisumine ajas ehk mastaabiteguri muutumine ajas. Alaindeksiga 0 on tähistatud praegune hetk. Arvupaarid erinevate kõverate juures vastavad kogu ainetiheduse $\Omega_{0,m}$ ja tumeda energia $\Omega_{0,\Lambda}$ väärtustele. Kui arvupaari esimene number on > 1, siis paisumine asendub tulevikus kokkutõmbumisega, kui see number on 1 või < 1, siis kestab paisumine igavesti. Kui arvupaari teine number on nullist erinev (tume energia!), siis on paisumine tulevikus kiirenev.