Inimeste käitumine ja tahteline põhjuslikkus

Inimeste käitumine ja tahteline põhjuslikkus

Tahteline põhjuslikkus määrab näiteks inimeste käitumise. Me ei
tea, millisel looduse struktuuritasemel toimuvad selle aluseks olevad põhjusliku seosed.