Raadiumi aatom

Tõrjutusprintsiip määrab ära, kui palju elektrone saab olla aatomite elektronkihtides. Alati on esimesel tasemel maksimaalselt 2, teisel 8, kolmandal 18 elektroni.