Röntgentoru ehitus ja tööpõhimõte

Joonis 1.1. Röntgentoru ehitus ja tööpõhimõte.