Erinimeliselt laetud metallkerade tõmbumine

Joonis 1.2. Erinimeliselt laetud metallkerade tõmbumine.