Elektrijõudude mõõtmine

Joonis 1.7. Elektrijõudude mõõtmine.