Elektriväljas proovilaengule mõjuv jõud

Elektriväljas proovilaengule mõjuv jõud

Joonis 1.12. Elektriväljas proovilaengule mõjuv jõud.