Defineerime voolutugevuse ühiku

Defineerime voolutugevuse ühiku

Joonis 1.18. Defineerime voolutugevuse ühiku.