Laengud homogeenses elektriväljas

Joonis 1.20. Laengud homogeenses elektriväljas.