Laetud osakeste potentsiaalne energia homogeenses elektriväljas

Laetud osakeste potentsiaalne energia homogeenses elektriväljas

Joonis 1.21. Laetud osakeste potentsiaalne energia homogeenses elektriväljas.