Elektrivälja potentsiaali mõõtmine

Elektrivälja potentsiaali mõõtmine

Joonis 1.24. Elektrivälja potentsiaali mõõtmine.