Elektriväli röntgenlambis

Joonis 1.28. Elektriväli röntgenlambis.