Fermilabi kiirendi Tevatron

Fermilabi kiirendi Tevatron

Osakeste kiirendi Tevatron Fermilabis. Sellised kiirendid on sageli ringikujulised ja relativistlikel kiirustel on vaja osakeste õigel trajektooril hoidmiseks rakendada palju suuremaid jõudusid, kui seda näeks ette klassikaline füüsika.