Kondensaatori laadimise teine võimalus

Joonis 1.34. Kondensaatori laadimise teine võimalus.