Sileda ja poorse kondensaatori plaadi võrdlus

Joonis 1.36. Sileda ja poorse kondensaatori plaadi võrdlus.