CERNi ulatuslik elektrivarustus

CERN-i suur kiirendi tarbib ohtralt energiat. Kiirendi ülijuhtivatesse magnetitesse on salvestatud 10 GJ (1010 J) energiat. Lisaks vajab toidet ülejäänud aparatuur ning elukeskkond. Selleks on CERN-il suisa oma kõrgepingeliinid. CERN-i kiirendis muundatakse elektrienergiat osaliselt ka kiirete osakeste massiks.