Tunnetusprotsess

Füüsikaline tunnetusprotsess ja kujutlus