Ampère'i jõud vasaku käe reeglist

Ampère'i jõu suuna määramine vasaku käe reegli abil.

3D mudel on valminud Eesti Teadusagentuuri programmi TeaMe raames ning rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist