Biot' Savart'i katse skeem

Katses tehti kindlaks, et vooluga juhtme mingi lõigu poolt magnetnõela pöörav jõud on võrdeline vaadeldava juhtmelõigu pikkusega ning voolutugevusega juhtmes.

3D mudel on valminud Eesti Teadusagentuuri programmi TeaMe raames ning rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist